Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
Информация в режиме реального времени
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация

Основные тенденции денежно-кредитного рынка Украины за декабрь 2013 г.

В останньому місяці минулого року зберігалася тенденція до збільшення ресурсної бази банків та залишків за кредитами в національній валюті, наданими в економіку.
Загальний обсяг залишків банківських депозитів у грудні зріс на 16,7 млрд. грн., або на 2,6% (з початку року – на 17,3%) – до 666,1 млрд. грн. Це відбулося виключно за рахунок приросту на 4,9% залишків у національній валюті (з початку року – на 31,6%) за умов одночасного їх зменшення на 1,1% в іноземній валюті (з початку року – на 1,2%). Збільшення в грудні залишків депозитів відбулося як за рахунок приросту коштів юридичних осіб на 7,1% (з початку року – на 13,3%) – до 228,8 млрд. грн., так і фізичних осіб на 0,3% (з початку року – на 19,5%) – до 437,2 млрд. грн.

Розширення депозитної бази банків сприяло зростанню грошової маси, обсяг якої в грудні підвищився на 2,9% (з початку року – на 17,2%) – до 906,3 млрд. грн. Обсяг монетарної бази за цей період збільшився на 6,5% (з початку року на 20,3%) – до 307,2 млрд. грн.

Коррахунки банків за місяць збільшилися на 27,9% (з початку року – на 33,8%) – до 33,0 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками на 08.01.2014 відповідно до встановлених нормативів, становив 27,3 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 10,8 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в грудні збільшився на 4,2% (з початку року – на 16,8%) – до 237,5 млрд. грн., що є традиційним для останнього місяця року.

Кошти Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України за місяць зросли на 44,4% (з початку року – в 3,7 раза) – до 1,8 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в грудні становив 27,6 млрд. грн. (з початку року – 71,5 млрд. грн.), а їх середньозважена процентна ставка – 7,13% (з початку року – 7,15%). Обсяг мобілізаційних операцій за місяць становив 12,1 млрд. грн. (з початку року – 270,4 млрд. грн.) за середньозваженою процентною ставкою 2,02% (з початку року – 2,05%).

Обсяг придбаних Національним банком України цінних паперів України (за номінальною вартістю) у грудні становив 7,4 млрд. грн. (з початку року – 45,6 млрд. грн.). Протягом 2013 року операції з продажу ним зі свого портфеля цінних паперів України та операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування не здійснювалися.

Загальний обсяг залишків за кредитами в грудні збільшився на 23,9 млрд. грн., або на 2,7 % (з початку року – на 11,9%), – до 905,9 млрд. грн. Це відбулося як за рахунок збільшення на 3,7% залишків у національній валюті (з початку року – на 17,2%) так і в іноземній валюті – на 0,9% (з початку року – на 2,9%). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, збільшилися на 3,3% (з початку року – на 14,5%) – до 717,1 млрд. грн., за кредитами, наданими фізичним особам, – на 0,6% (з початку року – на 3,1%) – до 188,8 млрд. грн.

У грудні середньозважені ставки за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам у національній валюті, збільшилися до 17,47% (з 16,90% у листопаді), в іноземній валюті – до 8,74% (з 8,52%). Середньозважені ставки за залученими банками депозитами в національній валюті зросли до 12,73% (з 10,13% у листопаді), в іноземній – до 6,41% (з 6,12%). На міжбанківському кредитному ринку вартість ресурсів у національній валюті зросла до 11,05% (з 6,10% у листопаді).

У грудні проводились аукціони з первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в доларах США та євро. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 7,7 млрд. грн., 0,7 млрд. дол. США та 0,05 млрд. євро (з початку року –50,5 млрд. грн., 5,3 млрд. дол. США та 0,1 млрд. євро відповідно).

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку в грудні становила у національній валюті 13,78% річних, у доларах США 6,24%, в євро 4,80% (за 2013 рік – 12,96%, 7,63% та 4,80% відповідно).

У 2013 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на суму 8,0 млрд. грн. з дохідністю 14,30% річних. Також у 2013 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП з метою їх внесення від імені держави в оплату акцій первинної емісії ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 5,0 млрд. грн. з дохідністю 14,25% річних. У грудні 2013 року випуск ОВДП на вищезазначені цілі не здійснювався.

Міністерство фінансів України в грудні 2013 року здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу:
приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" на суму 0,3 млрд. грн. з дохідністю 9,50% річних;
публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на суму 1,4 млрд. грн. з дохідністю 9,50% річних.

Усього з початку 2013 року було здійснено розміщення державних облігацій України (з урахуванням ОВДП, що випущені на цілі збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та ПАТ "Державний ощадний банк України", а також ОВДП, які випущені для їх внесення від імені держави в оплату акцій первинної емісії ПАТ "Аграрний фонд") на суму 65,2 млрд. грн., 5,3 млрд. дол. США та 0,1 млрд. євро.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 64,0 млрд. грн., у тому числі основний борг – 41,7 млрд. грн., сплата доходу – 22,3 млрд. грн.
Для получения актуальной информации , а также доступа к архиву значений, необходимо зарегистрироваться
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация
asd