Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
Информация в режиме реального времени
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация

Основные тенденции денежно-кредитного рынка Украины за октябрь 2013 г.

У жовтні на грошово-кредитному ринку продовжилося зростання залишків як за наданими банками кредитами, так і за залученими ними депозитами в національній валюті з одночасним зниженням вартості останніх.
Загальний обсяг залишків за кредитами в жовтні збільшився на 8,6 млрд. грн., або на 1,0 % (з початку року – на 7,2 %), – до 867,6 млрд. грн., що відбулося за рахунок приросту залишків як у національній валюті на 1,3 % (з початку року – на 9,9 %), так і в іноземній – на 0,4 % (з початку року – на 2,6 %). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, зросли на 1,1 % (з початку року – на 8,3 %) – до 678,1 млрд. грн., фізичним особам – на 0,6 % (з початку року – на 3,5 %) – до 189,5 млрд. грн.

Протягом місяця відбулося збільшення залишків депозитів, залучених банками в національній валюті, на 0,3 % (з початку року – на 23,2 %) за одночасного їх зменшення в іноземній валюті на 1,5 % (з початку року – на 0,1 %). Це відповідним чином вплинуло на динаміку загального обсягу банківських депозитів, залишки за якими у жовтні знизилися на 0,4 % (з початку року зросли на 13,0 %) – до 641,9 млрд. грн. Залишки депозитів на рахунках фізичних осіб за місяць збільшилися на 1,3 % (з початку року – на 17,7 %) – до 430,5 млрд. грн., юридичних осіб – зменшилися на 3,6 % (з початку року зросли на 4,6 %) – до 211,4 млрд. грн.

У жовтні обсяг готівки поза банками збільшився на 1,2 % (з початку року – на 11,7 %) – до 227,1 млрд. грн.

Коррахунки банків за місяць зменшилися на 2,0 % (з початку року зросли на 13,6 %) – до 28,0 млрд. грн. За станом на 01.11.2013 обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками відповідно до встановлених нормативів, становив 27,5 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 9,8 млрд. грн.

Обсяг монетарної бази за жовтень зріс на 1,3 % (з початку року – на 12,9 %) – до 288,1 млрд. грн. Грошова маса за цей період майже не змінилася, збільшившись з початку року на 12,8 % – до 872,0 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в жовтні становив 7,2 млрд. грн. (з початку року – 34,4 млрд. грн.), а їх середньозважена процентна ставка – 6,52 % (з початку року – 7,25 %). Обсяг мобілізаційних операцій за місяць становив 53,4 млрд. грн. (з початку року – 234,7 млрд. грн.), середньозважена процентна ставка – 2,08 % (з початку року – 2,05 %).

Обсяг придбаних Національним банком України цінних паперів України (за номінальною вартістю) у жовтні становив 0,9 млрд. грн. (з початку року – 38,2 млрд. грн.). Операції з продажу ним зі свого портфеля цінних паперів України у 2013 році не проводилися.

Також протягом 2013 року не здійснювалися операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування.

У жовтні відбулося зниження середньозваженої ставки за залученими банками депозитами як в національній валюті – до 9,97 % (з 10,09 % у вересні), так і в іноземній – до 5,76 % (з 5,93 %). Середньозважена ставка за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам у національній валюті, зросла до 15,58 % (з 15,21 % у вересні), а за кредитами в іноземній валюті зменшилася до 8,85 % (з 9,66 %). На міжбанківському кредитному ринку вартість ресурсів у національній валюті збільшилася до 4,74 % (з 3,13 %).

У жовтні оголошувалися аукціони з первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в доларах США. За їх результатами до Державного бюджету України надійшло 3,1 млрд. грн. (з початку року – 39,6 млрд. грн.).

Крім того, за результатами розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, з початку року до Державного бюджету України надійшло 3,8 млрд. дол. США. та 61,1 млн. євро.

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку становила: у національній валюті в жовтні – 13,63 % річних (з початку року – 13,28 %), у доларах США – 7,87 % (з початку року), в євро – 4,80 % (з початку року).

У 2013 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 12 "Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України") на суму 8,0 млрд. грн. з дохідністю 14,30 % річних.

Крім того, Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП з метою внесення їх від імені держави в оплату акцій первинної емісії ПАТ "Аграрний фонд" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 364 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд") на загальну суму 5,0 млрд. грн. з дохідністю 14,25 % річних.

У жовтні випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" та з метою внесення їх від імені держави в оплату акцій первинної емісії ПАТ "Аграрний фонд" не здійснювався.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 51,40 млрд. грн., у тому числі основний борг – 33,35 млрд. грн., сплата доходу – 18,05 млрд. грн.
Для получения актуальной информации , а также доступа к архиву значений, необходимо зарегистрироваться
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация
asd