Основные тенденции денежно-кредитного рынка за июнь 2008 г.

У червні 2008 р. Національний банк України продовжував проводити стриману грошово-кредитну політику, спрямовану на забезпечення стабільності національної грошової одиниці та збалансування попиту і пропозиції на гроші. Віддзеркаленням такої спрямованості грошово-кредитної політики були помірні темпи зростання базових грошей та збільшення вартості коштів.
Монетарна база у червні 2008 р. збільшилася на 5.7% (з початку року – на 8.7%) до 154.2 млрд. грн. Обсяг грошової маси у червні п. р. збільшився на 4.7% (з початку року збільшилася на 13.6% до 450.0 млрд. грн.).

В структурі базових грошей у червні найбільш вагомо збільшився обсяг готівки поза банками – на 5.0% до 124.7 млрд. грн. (з початку року – на 12.3%). При цьому її питома вага в структурі грошової маси за місяць не змінилася і становила 27.7%. Зростання обсягу готівки поза банками значною мірою пов’язано із проведенням активної соціальної політики.

У червні обсяг коррахунків банків збільшився на 11.1% (з початку року – зменшився на 6.7%) до 17.8 млрд. грн. Головними чинниками збільшення обсягу коррахунків були інтервенції з купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку та зменшення обсягу коштів Уряду на рахунках в Національному банку України в національній валюті на 3.7 млрд. грн.

Збалансованому функціонуванню грошово-кредитного ринку сприяло проведення Національним банком України операцій як з мобілізації коштів, так і з підтримки ліквідності банків. При цьому, в умовах негативного впливу на ліквідність банків процесів акумуляції коштів на рахунках Уряду з подальшою трансформацією цих коштів у готівку, в активно-пасивних операціях Національного банку переважали угоди з підтримки ліквідності банків.

Зокрема, Національний банк у червні здійснив операції з рефінансування банків на загальну суму 9.0 млрд. грн. (з них 6586.9 млн. грн. – кредити овернайт, 1117.6 млн. грн. – кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, 1300.0 млн. грн. – операції прямого репо з державними облігаціями України). З початку року обсяг операцій з рефінансування банків становив 51.4 млрд. грн. (з них 42202.5 млн. грн. – кредити овернайт, 3650.3 млн. грн. – кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, 3643.5 млн. грн. – операції прямого репо з державними облігаціями України, 1858.7 млн. грн. – операції своп).

Одночасно, у червні, Національний банк України здійснив операції з мобілізації коштів банків шляхом залучення коштів на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів на суму 2.14 млрд. грн. (з початку року – 23.57 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування за січень – червень 2008 р. становила 15.4% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 15.4%, за кредитами наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків – 15.5%, за операціями прямого репо з державними облігаціями України – 14.7%, за операціями своп – 14.6%.

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у червні, за оперативними даними становив 11328.3 млн. грн.

Монетарний вплив на цінові процеси Національний банк намагався чинити не стільки через обмеження номінального обсягу грошової пропозиції, скільки через вплив на вартість ресурсів на ринку. З огляду на це, відсоткові ставки як за кредитами, так і за депозитами, попри їх певне зниження в червні, залишалися на достатньо високому рівні.

Середньозважена вартість кредитів в національній валюті у червні зменшилася з 17.5% до 17.3%, в іноземній – збільшилася з 11.4% до 12%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 14.8% до 15.2%.

Середньозважена вартість депозитів в національній валюті у червні зменшилася з 10.1% до 9.7%, в іноземній – зменшилася з 3.9% до 3.7%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7.2% до 7.0%.

Обсяг кредитних вкладень у червні збільшився на 3.7% (з початку року – 21.4%) до 518.1 млрд. грн. Обсяг кредитів юридичним особам у червні збільшився на 4.5% (з початку року – на 20.0%) до 325.7 млрд. грн. Кредити, надані фізичним особам збільшилися на 2.5% у червні та на 23.8% з початку року до 192.4 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів у червні збільшився на 4.9% (з початку року – на 14.8%) до 321.6 млрд. грн. Депозити юридичних осіб збільшилися на 7.5% (з початку року – на 10.1%) до 127.4 млрд. грн. Депозити фізичних осіб збільшилися на 3.3% (з початку року – на 18.1%) до 194.2 млрд. грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
asd